www.cvdeheikneuters.nl

Ere-Heikneuters

Bij CV de Heikneuters zijn een aantal vrijwilligers actief om de vereniging draaiende te houden en om ervoor te zorgen dat er evenementen georganiseerd kunnen worden. Een aantal leden hebben heel veel voor CV de Heikneuters betekend en hebben hiervoor een extra waardering gekregen door middel van een erelidmaatschap.

Het erelidmaatschap is de hoogste eretitel die je kunt krijgen binnen CV de Heikneuters. Alleen personen die uitzonderlijk veel voor onze vereniging hebben betekend komen in aanmerking voor deze titel. Ereleden kunnen door het bestuur worden voorgedragen aan de ledenvergadering. De leden bepalen vervolgens over de benoeming van een erelid. Sinds de oprichting van CV de Heikneuters zijn 13 personen benoemd tot erelid.
In volgorde zijn bij CV de Heikneuters de volgende personen tot erelid benoemd:


Mevrouw Schellekens
Harrie de Greeff
Teun den Hartog 
Co Rutting †
Corrie Janssen †
Nico van Tilburg †
Cas de Greeff †
Anton Verberkt †
Hendrik Verbruggen
Bert In Den Haak †
Marcel Spoor
Alex van Sonsbeek
Gertjan Priest

www.cvdeheikneuters.nl

1. Mevrouw Schellekens 1980

Dit is de echtgenote van de oud-Burgemeester van Zeeland. Bij een officiële installatie is het gebruikelijk dat een prominent figuur uit de gemeente gevraagd wordt om dit te doen. Al snel wordt voor dergelijke actie's de burgemeester gevraagd. De toenmalige burgemeester van Zeeland, de heer Ben Schellekens, deed dit soort dingen erg graag en vol overgave. De Heikneuters echter meenden nu eens van dit protocol af te moeten wijken en vroegen zijn vrouw om deze installatie voor haar rekening te nemen om haar hiermee uit de schaduw van haar man te halen. Uiteraard werd ook de burgervader uitgenodigd om zijn vrouw hierbij te vergezellen en te ondersteunen. Op het jaarlijks nieuwjaarsbal heeft Mevr. Schellekens dan ook alle leden van de raad van elf geïnstalleerd inclusief vorst, adjudant en prins.

www.cvdeheikneuters.nl

2. Harrie de Greeff † 1982

Toen Harrie prins van Pothuusburg was en een bezoek bracht aan de Heikneuters werden hem de versierselen van het erelidmaatschap omgehangen, niet vanwege zijn inzet voor de Heikneuters maar wel voor zijn grote betekenis voor het openbaar carnaval in het algemeen. Jarenlang lid van de Raad van Elf, vorst van Pothuusburg en een enthousiaste muzikant in de, voor de carnaval zo belangrijke dweilorkesten. Hij stimuleerde het onderlinge contact tussen Pothuusburg en de Heikneuters. Ook is hij altijd donateur en sponsor geweest van de Heikneuters.
Altijd was en is hij nu nog bereid om een hele grote en vaak kostbare advertentie te plaatsen in boeken, op affiches e.d. van de Heikneuters. Op deze manier heeft hij de Heikneuters een warm hart toegedragen. Jarenlang is Harrie bij het carnavalsgebeuren op de camping lid van de Hofkapel "Zonder Drank geen Klank" geweest.

www.cvdeheikneuters.nl

3. Teun den Hartog 1986

Hij was een van de mannen van het eerste uur, toen hij gevraagd werd om bij de Raad van Elf te komen twijfelde hij even maar toen een aantal mensen op hem in bleven praten en hem vertelden: "Al doe je het voorlopig maar voor een jaar dan hebben we toch de elf vol", ging hij door de knieën.
Hij stond altijd klaar als er gewerkt moest worden aan een podium of aan een carnavalswagen, met name zijn schilderkunst met als speciâliteit vogeltjes, juist; de Heikneuter werd bijzonder gewaardeerd. Toen hij zijn caravan op vak 8 verkocht omdat hij van baan veranderde nam hij afscheid van de Heikneuters en bedankte de club hem met het erelidmaatschap.
Een erelid die in de tijd dat hij niet op de camping campeerde, de vereniging altijd trouw bleef en zich als permanente invaller actief bleef inzetten. Teun is al weer enkele jaren terug op de Heische Tip, is secretaris van onze vereniging geweest en was een vast lid van de Raad van Elf. 

www.cvdeheikneuters.nl

4. Co Rutting † 1988

De nestor van de raad, niet omdat hij de oudste is in leeftijd maar omdat hij iedereen met raad en daad bijstaat om het Raad van Elf lidmaatschap naar behoren te vervullen. Ook Co was evenals Teun voor een jaar gevraagd om de elf vol te krijgen.
Het bleef echter niet bij een jaar; het zijn er inmiddels 22 geworden en als je hem dan ook zou vragen om de 33 vol te maken zal hij daar geen moment aan twijfelen.
Hij stelt hoge eisen aan de presentatie van de vereniging zowel op thuis- avonden als tijdens de bezoeken aan andere verenigingen en hij zal het ook niet nalaten iemand te corrigeren wanneer die persoon zijn handschoenen niet aan heeft of een verkeerde kleur sokken heeft gekozen.
Hij zal geen bijeenkomst of activiteit van de vereniging missen. De Heikneuters is voor hem prioriteit nummer één.
Co kreeg het erelidmaatschap niet alleen voor zijn zeer grote verdiensten en tomeloze inzet bij activiteiten van de Heikneuters, maar ook voor zijn werk aan het zomer-programma. Meer dan twintig jaar is hij de motor achter de jaarlijkse zeskamp. En even zo lang al verzorgt hij de Bingo-avonden. 

www.cvdeheikneuters.nl

5. Corrie Janssen †

Corrie is het tweede vrouwelijke erelid van de Heikneuters. Corrie heeft zich op vele manieren bijzonder ingespannen voor de vereniging, maar haar grootste verdiensten waren toch de inspanningen voor de revueavonden. Zij wist jaren op rij haar clubje van vak 2 te motiveren om een sketch te presenteren op de revueavond. Zoiets vereist niet alleen veel creativiteit maar ook een groot organisatietalent en doorzettingsvermogen. Corrie verzon de teksten of de dansjes, studeerde ze vervolgens in en regiseerde het hele optreden. Daarnaast wist ze ook nog een stuk te schrijven, doorspekt met camping-politiek, dat ze samen met haar man Sjaak ten tonele bracht. Het is dan ook niet vreemd dat het bestuur, van de Heikneuters haar dankte met de hoogste onderscheiding van de vereniging.

www.cvdeheikneuters.nl

6. Nico van Tilburg † 1991

Hij was een van de initiatiefnemers om te komen tot de Heikneuters.
Nico was een carnavalsdier in hart en nieren. Jarenlang was hij lid en bestuurslid van de Deursmeerders uit Oss en bracht al voor het bestaan van de Heikneuters met zijn Deursmeerders diverse bezoeken aan de Heische Tip. Nico beschouwde de Heikneuters als zijn troetelkind en met name de financiële kant. Vanaf het begin was hij penningmeester en onder zijn toeziend oog én met de hand op de knip zijn de Heikneuters uitgegroeid tot een gezonde vereniging. Opbrengsten uit actie's waardeerde hij zeer maar trok toch een gezicht van "is het niet meer?", en rekeningen die betaald moesten worden waren altijd te hoog.
Bij het 11-jarig jubileum werden hem dan ook de versierselen omgehangen van het erelidmaatschap. Het is jammer dat hij het 22ste jubileumjaar niet meer mee mocht maken. Maar trots zijn wij als Heikneuters dat we hem in ons midden mochten hebben.  

www.cvdeheikneuters.nl

7. Cas de Greeff † 1993

Medeoprichter, voorzitter; vorst voor het leven en inspirator van de Heikneuters van "zijn" Heische Tip. Eén van de weinige zaken die buiten hem om zijn gegaan was zijn nominering voor het ere-lidmaatschap van CV de Heikneuters. Tijdens het 25-jarig bestaan van de Heische Tip kreeg hij de versierselen hiervoor overhandigd. De drijvende kracht achter de vereniging had als Prins Cas d'n Urste van Grave het juiste gevoel te pakken gekregen en zo moest het op de Heische Tip ook worden.
Als grootste "donateur" van de vereniging maar ook als motivator en bewaker van de etiketten heeft hij zich in de loop der jaren zeer verdienstelijk en eigenlijk een beetje onmisbaar gemaakt. Ook als spreekstalmeester/vorst is hij het gezicht van de vereniging. Impulsieve en met de nodige humor doorregen korte speeches zetten vaak de toon voor de avond. De spil van CV de Heikneuters is tot de kleinste haarvaatjes op en top carnavalsman en het ere-lidmaatschap is er dan ook één met een zilveren randje. 

www.cvdeheikneuters.nl

8. Anton Verberkt † 2002

Anton Verberk is medeoprichter van de Heikneuters, 22 jaar trouw lid waarvan 15 jaar secretaris. En dat allemaal in een tijdperk waarin er echt nog geen computers waren. Wegens zijn gezondheid moest hij met pijn in zijn hart het secretariaat overdoen aan een ander. Wat voor hem erg onwennig is, getuige het feit dat hij op de laatste vergadering nog gewoon zat te notuleren. Ook is Anton zeer actief betrokken geweest bij de kindercarnaval.
En als klap op de vuurpijl wist Anton kortgeleden, toen de redactie van dit boek bij elkaar kwam, iedereen te verrassen met een persoonlijk aangelegd archief van de Heikneuters.
Een waardevol kleinood waar we zeker vanaf nu zuinig op zullen zijn. Deze galerie met schriftelijke portretten van ereleden is een mooi bezit voor de vereniging en, zonder andere leden dan ook maar iets te kort te doen, iets om trots op te zijn.  

www.cvdeheikneuters.nl

9. Hendrik Verbruggen 2006

Hendrik kreeg na de lovende woorden van Vorst Cas, van Prins Alex het eremetaal omgehangen. De redenen om tot Ere Heikneuter te worden benoemd lopen zeer uiteen. Bij Hendrik was de geweldige inzet tijdens Halfvasten en Braderieën en de laatste jaren als steun en toeverlaat voor de vrouwen van de raad van de Heikneuters de doorslag.

www.cvdeheikneuters.nl

10. Bert In Den Haak † 2011

Bestuurslid en Voorzitter geweest. Heeft het Heikneuterboekje veranderd van zwart/wit naar Full-coulor en inhoudelijk verbeterd. Jubileumprins 2012. Heeft mede Fiets hem erin gerealiseerd. Heeft Rap en Ruig geïntroduceerd.
Commissies: Jubileum 2012-Braderie-Fiets hem erin-Rap en Ruig en Jury-Dweilorkestenfestival-Jubileum steken-Halfvasten-optocht- Sponsoring-Straatbingo.
Hij hield zich ook bezig met inkopen van prijzen voor Braderie en andere activiteiten. 

www.cvdeheikneuters.nl

11. Marcel Spoor 2013

In 1998 bij de vereniging gekomen en in 2000 het penningmeesterschap overgenomen van Nico van Tilburg. Volgehouden tot 14-1-2019 vanaf die datum heeft ie het secretariaat overgenomen.
Heeft de Heikneuter web-site ontwikkeld en houdt deze tot de dag van vandaag actueel. Zorgt al jaren voor het statieportret en banners voor zowel Prins als Jeugdpaar. Facebook beheerder van de CV. Hoffotograaf. Maakt sinds wegvallen van Bert het Braderieboekje.
Commissies: Kindercarnaval-Braderie-Donateurs-Vrienden van de Heikneuters-Rap en Ruig-Kascontrole-Halfvasten-optocht-Jubileum- Spaarkas-Straatbingo. 

www.cvdeheikneuters.nl

12. Alex van Sonsbeek 2016 

16 jaar Bestuurslid waarvan 6 jaar als Voorzitter. Prins 2006.
Commissies: Kindercarnaval-Prins-onthullingen-Prinsenbal-Half- vastenoptocht-Jubileum 22 en 33 jaar-Fiets hem erin-Dweilorkesten- festival-Straatkermis-Sponsoring/adverteerders-Boomzaag-avond- Revueavond.
Redactioneel mede verantwoordelijk Jubileumboek 2013. Bedenker van het CV ontbijt en de Kinder-bingo Back to the Sixties en diverse Prins onthullingen van jeugd en grote Prins. DJ op de braderie en Sixties avonden. Raddraaier en entertainer. Regelde taxi`s voor de CV en presentjes voor de Prins. Maakte trofee voor boomzaagavond. Door netwerken van 6 naar 10 CV`s. Presentator van deze avond en Kindercarnaval en diverse andere evenementen. Inkoper onderscheidingen en bekers en steken. Heeft na het overlijden van Cas ervoor geknokt om de CV er weer bovenop te krijgen. Netwerker en gastheer.  

www.cvdeheikneuters.nl

13. Gertjan Priest 2020

Gertjan werd op 10 april 2016 na een bestuurscrisis, waarbij het voortbestaan van de vereniging echt aan een zijde draadje hing, geïnstalleerd als Voorzitter. Hij kreeg als eerste de taak, en slaagde daarin met verve, de vereniging, waarbij het vorig bestuur voor ¾ deel was opgestapt, weer levensvatbaar te maken. Door een luisterend oor en een gezond verstand, is hij in staat gebleken alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Gertjan is Prins geweest in de periode 2008/2009 met als Adjudant onze vorige voorzitter Alex van Sonsbeek, maar is daarna niet bij de club gebleven. Hij is lid van de volgende commissies: Halfvasten, Kindercarnaval, Prinsenbal en Sponsoring/adverteerders. Als voorzitter van de geheimraad is hij jaarlijks verantwoordelijk voor de aanstelling en opkomst van een nieuwe Prins en Adjudant. Waarbij het slechte imago van de club, de veranderingen op de camping en de financiële crisis, zeker niet hebben geholpen. Hij is aanvrager van vergunningen voor diverse evenementen. Hij heeft de vereniging professioneler gemaakt door inschrijving bij de kamer van koophandel en is medeverantwoordelijk dat we naar een zakelijke rekening zijn gegaan. Hij regelt taxi`s voor de CV en presentjes voor de bezoekend Prins. Tevens maakt hij de trofee voor boomzaagavond. Ook zorgt hij voor bloemen bij diverse gelegenheden. Hij is inkoper onderscheidingen, bekers en steken. Hij heeft met trots de taken op zich genomen van Grootvorst en is sindsdien bewaker van de etiquette. Kortom de taken van een voorzitter zijn veelomvattend maar Gertjan krijgt het voor mekaar. Als laatste wapenfeit moet genoemd worden hoe hij de onenigheid moest beëindigen tussen CV de Peelknijnen en onze vereniging. Hij kreeg hierbij vanuit de vergadering opdracht het verschil tussen beide Voorzitters als eerste te beëindigen. Ondanks dat Gertjan persoonlijk geraakt was in dit conflict, heeft hij boven zichzelf uit deze opdracht uitgevoerd, waardoor de relatie weer hersteld is. De onderscheiding Ere-Heikneuter is dan ook dik verdiend.

© Copyright 2023 CVdeHeikneuters - All Rights Reserved